Wateroverlast

Wateroverlast, wat te doen?

Geplaatst door

Overstromingen treden op wanneer een stuk land onder water staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een rivier buiten haar oevers treedt en het water uitmondt in de uiterwaarden. Een uiterwaard is een gebied met relatief vlak land naast een rivier of meer dat van nature onderhevig is aan overstromingen. Overstromingen worden veroorzaakt door zware regenval, smeltende sneeuw of kust stormen, maar ze kunnen ook worden veroorzaakt als dammen of dijken breken. Sommige kleine overstromingen treden op wanneer een irrigatiesysteem zoals een tuinpomp onbeheerd wordt achtergelaten. Dit kan erg gevaarlijk zijn en kan het ernstige schade aan eigendommen en infrastructuur veroorzaken. Daarnaast kan wateroverlast ook mensen en dieren schaden.

Vermijd contact met overstromingswater

Vermijd contact met overstromingswater. Overstromingswater kan afvalwater, chemicaliën en schadelijke micro-organismen bevatten. Overstromingswateren kunnen besmet zijn met bacteriën, virussen, parasieten en andere ziekteverwekkende organismen uit menselijk en dierlijk afval. Er kunnen ook chemische verontreinigingen zijn van huishoudelijke producten die in het overstromingswater zijn gespoeld. Overstromingswater kan ook vuil bevatten dat verwondingen kan veroorzaken, zoals scherpe voorwerpen of glasscherven. Voor kleine overstromingen veroorzaakt door een beregeningspomp die onbeheerd wordt achtergelaten, is het nog steeds niet raadzaam om in contact te komen met het water.

Rijd niet door overstromingswater

Rijd niet door overstromingswater. Verlaat bij voorkeur het voertuig en zoek hoger gelegen terrein. Rijd niet door een overstroomde weg. Als je bij een ondergelopen weg komt en merkt dat je geen andere keuze hebt dan deze over te steken, ga dan langzaam en voorzichtig te werk. Kijk uit voor naderende auto’s of andere voertuigen, voetgangers en dieren. Je moet je bewust zijn van de diepte van het water op de weg en van eventuele gevaren die onder het oppervlak op de loer liggen. Rijd niet door een ondergelopen brug of tunnel. Ook moet je niet door een laagwater oversteekplaats rijden als het waterpeil te hoog is of snel stijgt. Je zou binnenin opgesloten kunnen raken.

Bel onmiddellijk noodhulp lijnen

Als er een noodgeval is dat onmiddellijke aandacht vereist, bel dan de noodhulp lijnen. Bel 911 voor iedereen die medische hulp nodig heeft of gewonde mensen die gered moeten worden van wateroverlast. In andere situaties kan dee plaatselijke politie of brandweer kazerne ondersteuning bieden tijdens overstromingen.

Volg de aanwijzingen van lokale functionarissen en evacueer als dit wordt gevraagd

Als u zich in een overstromingsgebied bevindt, moet u evacueren. Als je niet in een overstromingsgebied bent, blijf dan zitten. Als u in een overstromingsgebied woont en nog niet is verteld om te evacueren, bereid u dan op elk moment voor. Als je hulp nodig hebt bij de voorbereiding op de storm, neem dan contact op met je lokale overheidsfunctionarissen of bezoek hun website voor informatie over hoe je jezelf het beste kunt beschermen tijdens een noodsituatie als deze. Dit moet gebeuren vóór het risico van overstromingen.

Schakel hulpprogramma’s uit met de hoofdschakelaar

Schakel nutsvoorzieningen uit via de hoofdschakelaar, zekeringkast of stroomonderbreker voordat u gaat evacueren. Wees voorbereid op mogelijke stroomuitval. Sluit de watertoevoer af om overstromingen te voorkomen en vervuiling van de watertoevoer te voorkomen. Sluit de gastoevoer af om brand of explosies te voorkomen. Schakel de elektriciteit uit om te voorkomen dat er brand ontstaat in elektrische apparatuur, apparaten en bedradingssystemen in uw huis. Bovendien kan elektriciteit letsel veroorzaken als het niet goed wordt uitgeschakeld, zodat er niets wordt beschadigd tijdens een overstroming. Luister na een overstroming naar nieuwsberichten om te zien of de watervoorziening van de gemeenschap veilig is om te drinken.