bouw

Wat is retentierecht precies in de bouw?

Geplaatst door

In de bouw kun je er niet omheen om sluitende afspraken te maken over met name rechten en betalingen. Wat daar onder andere bij komt kijken is het retentierecht. Niet iedereen weet wat dit retentierecht precies inhoudt, terwijl het wel een belangrijk recht is om van op de hoogte te zijn. Er wordt namelijk in de bouw met regelmaat beroep gedaan op dit recht.

We gaan in dit artikel in op de betekenis van retentierecht in de bouw. In de kleine lettertjes staan echter een aantal eisen en voorwaarden om van het retentierecht gebruik te kunnen maken. Wil je meer weten of in detail lezen wat retentierecht in de bouw precies inhoudt? Hier lees je alles wat je moet weten over retentierecht

Retentierecht, de betekenis

Het retentierecht is verbonden met het opschortingsrecht en heeft te maken met betalingen en afgesproken verplichtingen van de opdrachtgever. Als onderaannemer of hoofdaannemer in de bouw krijgen je met het retentierecht de mogelijkheid om een bewerkte bouwzaak onder je te houden tot het moment dat rekeningen zijn betaald. 

Sta je bijvoorbeeld op het punt om een bouwproject op te leveren, maar zijn de rekeningen nog niet betaald door de opdrachtgever? Dan kan je het bouwterrein op die manier ontoegankelijk houden. De verplichting tot de afgifte van die zaak, schort je op tot het moment komt dat de vordering wordt voldaan. Zo lever je het bouwproject pas op, als de rekeningen zijn betaald. Het is een manier om wat druk uit te oefenen.

Risico’s en uitzonderlijke situaties

Als je gebruik gaat maken van het retentierecht, is het slim om je in alle voorwaarden en vereisten te verdiepen. Of om contact op te nemen met een expert. Wat je namelijk wilt voorkomen, is dat je onterecht beroep hebt gedaan op dit recht. Blijkt achteraf dat het bedrag niet klopt of dat het niet in rekening moest worden gebracht? Dan kan je aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan na het beroep doen op het retentierecht. Dat wil je voorkomen. 

Wat daarnaast nog kan gebeuren, is dat de opdrachtgever het geld voor het bouwproject niet kan betalen. Stel bijvoorbeeld dat een opdrachtgever failliet wordt verklaard. Het retentierecht helpt je in dat soort situaties. Je krijgt een voorrangspositie om alsnog het geld te kunnen verhalen.