Wat is dampremmende folie

Wat is dampremmende folie?

Geplaatst door

Een aantal problemen die zich vandaag de dag stellen met betrekking tot jouw woning zijn ironisch genoeg ontstaan door verbeterde technieken die door de jaren heen op de markt zijn geïntroduceerd. Neem nu bijvoorbeeld het isoleren van je woning. Vroeger was het zo dat niemand van isoleren had gehoord. De aandacht die er naar uitging vanuit het grote publiek was ook altijd zeer beperkt. Tegenwoordig is dat wel even anders. De alsmaar verder stijgende energiekosten hebben er in de praktijk immers voor gezorgd dat isoleren net het eerste punt is waar veel mensen die gaan bouwen of verbouwen aan denken. Dit heeft echter een ander probleem in de hand gewerkt, namelijk het feit dat vocht zich vaak in de constructie kan manifesteren. Alleen het aanbrengen van een dampremmende folie kan daarbij helpen. 

Wat is een dampremmende folie? 

Voor een dampremmende folie geldt dat ze er in de praktijk in slaagt om net zoveel damp tegen te houden als een laag lucht van maximum 100 meter. Eén van de mogelijkheden die op dit vlak op de markt is terug te vinden is de zogenaamde Miofol 125 S. Het betreft hier een dampremmende folie welke over een waarde beschikt van 87. Dit zorgt ervoor dat de dampremming hetzelfde bedraagt als deze van 87 meter lucht. In principe is het zo dat er in het bijzonder gebruik wordt gemaakt van een dergelijke folie bij het isoleren van een dak of een gevel. Eventueel kan je als alternatief voor deze folie ook nog kiezen voor een dampdicht exemplaar. In dit geval kan je dan kijken naar bijvoorbeeld de Miofol 125 AV. Deze heeft een waarde van zomaar even meer dan 1500. Dit betekent dat de dampremming gelijk staat aan deze van 1500 meter lucht. 

Hoe moet je dampremmende folie plaatsen? 

Ondertussen is het reeds duidelijk op welk gebied een folie met dampremmende werking een meerwaarde weet te creëren. Dit brengt ons meteen bij de volgende vraag, namelijk hoe moet je deze folie gaan plaatsen? Op dit vlak is het voornamelijk van belang om er rekening mee te houden dat de folie altijd moet worden aangebracht aan de warme kant van het isolatiemateriaal. Dit zorgt er namelijk voor dat het vocht buiten de constructie kan worden gehouden. Is het voor jou niet meteen duidelijk wat die warme kant nu precies is? Het gaat hierbij om de zijde die zich onder het isolatiemateriaal bevindt. Voor gevels geldt dat de warme kant zich steeds aan de binnenkant van het gebouw bevindt. 

Is dit type folie altijd even interessant? 

Ondanks de interessante voordelen die zijn verbonden aan dampremmende folie moet het gezegd dat er ook situaties bestaan waarin het niet is aangeraden om ze te plaatsen. Er moet wat dit betreft vooral rekening worden gehouden met het feit dat bepaalde woningen immers zijn voorzien van een dampremmende laag aan de buitenkant. Enkele voorbeelden voor wat dit betreft zijn bijvoorbeeld daken waarbij er gebruik wordt gemaakt van dakbedekking in de vorm van bitumen of bijvoorbeeld EPDM. Hou er bovendien ook nog rekening mee dat een dampremmende laag ook kan worden gevormd door bijvoorbeeld een dunne laag purschuim. In deze gevallen is het aanbrengen van een (extra) dampremmende folie dus niet nodig. 

Voorkom optrekkend vocht en haal je dampremmende folie bij Isolatienoord.