infiltratieputten

Vergelijking tussen infiltratieputten en traditionele drainagesystemen

Geplaatst door

Stormwaterbeheer biedt verschillende opties, waaronder infiltratieputten en traditionele drainagesystemen. Hoewel beide bedoeld zijn om overtollig water af te voeren, verschilt hun functionaliteit op een paar belangrijke punten – laten we de verschillen hieronder vergelijken.

Hoe werken infiltratieputten en traditionele drainagesystemen?

infiltratieputten maken gebruik van de natuurlijke permeabiliteit van de bodem om water langzaam in de grond te laten doorsijpelen en in de lagen te laten trekken, terwijl traditionele drainagesystemen gebruik maken van goten, buizen en rioleringen om drainagewater snel af te voeren naar oppervlaktewateren zoals rivieren of zeeën.

Infiltratieputten versus traditionele drainagesystemen

Waterbeheer

Infiltratieputten bieden een duurzamer waterbeheer. Door de waterstroom te vertragen en infiltratie in de bodemlagen aan te moedigen, helpen ze de grondwatervoorraden aan te vullen, terwijl traditionele drainagesystemen snel draineren, waardoor het oppervlaktewaterpeil extra wordt belast en het overstromingsrisico toeneemt.

Milieueffect

Infiltratieputten hebben een algemeen positief effect op het milieu. Ze verminderen de belasting van het riool en het risico op oppervlaktevervuiling, terwijl ze de groei van planten en bomen stimuleren door het grondwaterniveau te verhogen. Traditionele drainagesystemen leiden daarentegen vaak tot vervuilde afvloeiing naar oppervlaktewater, wat negatieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit.

Ruimtegebruik

Infiltratieputten vereisen slechts beperkte ruimte in een tuin of onder bestratingen voor installatie, waardoor ze geschikt zijn voor onopvallende plaatsing in tuinen of onder bestratingen. Traditionele drainagesystemen hebben daarentegen meer ruimte nodig voor de aanleg van goten, buizen en rioleringen.

Onderhoud

Infiltratieputten vereisen doorgaans minder onderhoud dan traditionele drainagesystemen; er hoeven geen jaarlijkse goot- of rioolreinigingen te worden uitgevoerd, noch regelmatige inspecties op verstoppingen en ophoping van sediment. Maar periodieke controle van infiltratieputten op verstoppingen of ophoping van sediment blijft belangrijk om een goede werking te garanderen.

Bron: https://www.infiltratieputten.nl/