Transmissieberekening

Transmissieberekening bepaalt het verwarmingsvermogen

Geplaatst door

Met een transmissieberekening – ook wel warmteverliesberekening – weet u precies hoeveel warmte er verloren gaat wanneer het buiten beneden het vriespunt is. Dus wanneer er een groot temperatuurverschil is aan weerskanten van een ruimte (binnen en buiten de muur) Warmte in een pand ontsnapt door naden en kieren. Denk aan ramen, vloeren en gevels. Zo’n transmissie berekening is verplicht voor het energielabel van een woning.

Waarom een goede transmissieberekening nodig is

Meten is weten. Dat geldt ook voor een transmissieberekening. Vaak is de warmtepomp leverancier of de leverancier van stadsverwarming degene die deze warmteberekening aanvraagt. De installateur weet nadien precies hoeveel vermogen er nodig moet zijn om het gebouw te verwarmen. En als dat bekend is, kan ook bepaald worden welke afgifte apparaten er voor elke ruimte moet komen. Denk daarbij aan de afmeting van de radiator. Of de beste onderlinge afstand tussen de slangen in de vloer van de vloerverwarming.

Er is nog een belangrijke reden voor een warmteverliesberekening: voor grote gebouwen zoals een ziekenhuis – kan het de berekening namelijk ook als fundament dienen voor een goed leidingnet of om een gasleidingberekening te kunnen (laten) maken.

Doel van de berekening

Met de berekening is het dus duidelijk hoeveel vermogen er nodig is om het pand te verwarmen. Dat maakt het inzichtelijk welk verwarmingssysteem u moet kiezen, welke afmeting het moet hebben en dus welke voldoende warmtecapaciteit/vermogen (kW) het moet kunnen opwekken. U zelf bespaart op de stookkosten, wat een energiebesparing tot wel 30% kan opleveren. Dat alleen al is prachtig meegenomen. Maar dat fijne woonklimaat – of dat nou thuis is of op uw werkplek – is natuurlijk het belangrijkste.

Hoe wordt warmteverlies berekend?

Gegevens die onder meer nodig zijn voor de warmteberekening zijn:

  • Isolatiewaarden
  • Ontwerptemperaturen
  • Luchtdichtheid
  • Eventuele aangrenzende woningen
  • Bouwkundige tekeningen van het gebouw
  • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekening

Wanneer deze gegevens bekend en ingevoerd zijn, ontstaat er een vervolgens rekenmodel van het gebouw. Hier wordt vervolgens een overzichtelijke uitdraai van gemaakt.

Hoe ziet een transmissieberekening eruit?

Het transmissieverlies wordt berekend met de formule: Q = ΔT x A x U

Q = Het warmteverlies of de warmtestroom uitgedrukt in watt

ΔT = Het temperatuurverschil over de twee zijden van de constructie in graden Celsius of Kelvin

A = Het oppervlak van de constructie in m2

U = De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt in W/(m2 K)

Transmissieberekeningen zeker belangrijk voor warmtepomp

Een fijner en comfortabel woon- of werkklimaat en ook nog eens een energiebesparing. U zou zeggen dat zo’n transmissieberekening onmisbaar onderdeel is. Toch is het nog niet eens zo heel erg lang geleden dat er bij het ontwerpen van woningen en kantoren weinig rekening werd gehouden met optimale verwarmingssystemen. Gevolg was een gebrekkige isolatie, waardoor de gaskachel extra moest branden om het warmteverlies op te vangen.

In 2018 werd de gasaansluitplicht geschrapt. En daardoor zien we dat de warmtepomp steeds meer geldt als een alternatief voor de HR-ketel. Een transmissieberekening is daarom nog belangrijker geworden dan dat het al was. Het optimaliseren van de buitenschil is namelijk erg belangrijk om een warmtepomp goed te laten functioneren.