Hypotheek opnemen voor een verbouwing

Geplaatst door

Bent u geïnteresseerd in het verkrijgen van een bouwlening voor het bouwen of verbeteren van een woning, dus eigenlijk een verbouwingshypotheek? Gebruik deze calculator om snel te bepalen voor welk type lening u in aanmerking komt en wat u kunt verwachten dat de maandelijkse betalingen op een initiële lening met alleen rente zijn. Het staat je ook toe om de conversie van de lening te berekenen van constructie naar een typische conforme hypotheek die ook de maandelijkse hoofdsom & rentebetalingen op dat deel van de lening afschrijft en bepaalt.

Selecteer of de transactie een aankoop of herfinanciering is, de prijs van het onroerend goed, de kosten van de constructie, de duur van het project, de geschatte startwaarde wanneer het project is voltooid en de geschatte rentevoet op de lening. De rekenmachine toont vervolgens grafische en numerieke weergaven van IO en afbetalingen. Klik op de knop ‘Rapport bekijken’ om een gedetailleerdere uitsplitsing te bekijken.

Wat zijn verbouwingshypotheken?

Voordat u zich verdiept in de specifieke kenmerken van de soorten leningen en hoe deze voor u kunnen werken, zijn er enkele gemeenschappelijke punten die door alle onroerend goed moeten worden gedeeld, waaronder:

  • Banken – zoals Rabobank terwijl hypotheekbedrijven het meest voorkomen bij het veiligstellen van een conventionele hypotheek, schuwen ze de complexiteit en het risico van bouwkredieten voor onroerend goed. Banken zijn waar u uw inspanningen moet concentreren om dit soort financiering te zoeken, meestal, evenals sommige overheidsprogramma’s;
  • Plannen – u moet gedetailleerde plannen en tijdschema’s opgeven om voor dit soort financiering in aanmerking te komen. Verwacht veel meer controle, supervisie en directe activiteit bij uw kredietgever;

Meestal zijn bouwleningen kortlopende leningen (een jaar of korter) die veranderen in een langere, meer conventionele hypotheek wanneer het bouwen voltooid is. Het grootste deel is meestal 15 of 30 jaar.

Met een beveiligde hypothecaire bouwlening ontvangt u termijnbetalingen voor dat eerste bouwjaar. Ze hebben een vooraf vastgesteld schema om de kosten van bouwen te dekken. U betaalt gedurende de opbouwperiode alleen-rentebetalingen, meestal op basis van een variabele rente.

Geldschieter bij uw hypotheek

Verwacht uw geldschieter, die kunnen familie of vrienden zijn, om u te helpen in elke tijd voordat de uitbetaling van betaling fondsen, om ervoor te zorgen dat het project te houden aan het schema vooraf goedgekeurd door u, de bouwer en de kredietgever. Alles werkt op schema’s en mijlpalen die u duidelijk had uiteengezet bij de geldschieter om de financiering veilig te stellen. Op deze manier krijgen de banken zekerheid van het betalen van de verbouwingshypotheek.

Hoe de lening werkt, hangt meer bepaald af van het type lening dat u veilig stelt en met wie u het beveiligt.