schoorsteen vegen

Hoe vaak moet ik de schoorsteen vegen

Geplaatst door

Wellicht klinkt het overdreven als ik stel dat het vegen van de schoorsteen van levensbelang is. Toch zul je mij hoogstwaarschijnlijk, na het lezen van dit artikel, gelijk moeten geven. Een vuile schoorsteen, oftewel een schoorsteen die onvoldoende geveegd is, leidt in veel gevallen tot een schoorsteenbrand.

Deze brand is de reden dat het vegen van de schoorsteen van levensbelang is. De stoffen die tijdens de brand vrijkomen, kunnen namelijk leiden tot gevaren voor de gezondheid. Door regelmatig de schoorsteen te vegen en hiermee te reinigen, zal een schoorsteenbrand gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Verplicht

In landen als Duitsland, Zwitserland en Noorwegen is het vegen van de schoorsteen jaarlijks verplicht. Hiermee proberen de landen schoorsteenbranden en de gevolgen te voorkomen. In Nederland is een jaarlijkse veegbeurt momenteel nog niet verplicht, al geeft de verplichting in het buitenland al aan dat het vegen van groot belang is. Daarbij stellen brandverzekeringen ook steeds vaker eisen rondom het vegen van de schoorsteen. Om een schade te kunnen claimen, wensen de verzekeraars vaak eerst een bewijs dat de schoorsteen recent is geveegd.

Oorzaak van schoorsteenbrand

Indien er wordt gestookt, zullen er altijd onverbrande deeltjes vrijkomen die in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes zullen zich regelmatig aan de wand van het rookkanaal hechten, waardoor er een zeer brandbare laag ontstaat, creosoot genoemd. Indien de temperatuur in het rookkanaal een temperatuur van 500 graden Celsius aantikt, zal deze laag branden en leiden tot een schoorsteenbrand.

Hoe vaak moet ik vegen?

Met het ‘regelmatig vegen van de schoorsteen’ verwacht men dat de eigenaren de schoorsteen minimaal eenmaal per jaar geveegd zal worden. Uiteraard zal deze hoeveelheid toenemen als er veel gestookt wordt of het hout vochtiger is. Als de kachel als hoofdverwarming wordt gebruikt, zal deze hoeveelheid al stijgen naar minimaal tweemaal per jaar.

Het is begrijpelijk dat niet iedereen de tijd, kennis en materialen heeft om deze klus succesvol af te ronden. Om de schoorsteen alsnog regelmatig te reinigen, is het raadzaam om een schoorsteenveegbedrijf in te huren. Een schoorsteenveger weet immers exact welke handelingen er uitgevoerd moeten worden. Hiermee weet u zeker dat uw schoorsteen op de juiste manier wordt schoongemaakt.