Beerput vs. Septic Tank: het verschil en hun rol in afvalwaterbeheer

Geplaatst door

In het afvalwaterbeheer worden verschillende systemen gebruikt om huishoudelijk afvalwater te verwerken en te behandelen. Twee van de meest voorkomende systemen zijn de beerput en de septic tank. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, is er een duidelijk verschil tussen beide. In deze blog gaan we dieper in op de kenmerken, werking en voordelen van een beerput en een septic tank, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken bij het selecteren van het juiste systeem voor jouw behoeften.

Septic tank

Beerput

Een beerput, ook wel bekend als een septische put, is een eenvoudige en oudere vorm van afvalwaterbeheer. Het is meestal een ondergrondse opvangtank gemaakt van beton, metselwerk of kunststof. Het doel van een beerput is om het afvalwater tijdelijk op te vangen, zonder verdere behandeling of verwerking.

Hoe werkt een beerput?

In een beerput stroomt het afvalwater van toiletten, wastafels en andere afvoeren in de put. De vaste deeltjes zinken naar de bodem, terwijl het vloeibare gedeelte (effluent) bovenaan blijft. Aangezien er geen verdere behandeling plaatsvindt, moet de beerput periodiek worden leeggemaakt door een professioneel bedrijf dat de inhoud afvoert naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Septic Tank

Een septic tank is een moderner en efficiënter systeem voor afvalwaterbeheer. Het bestaat uit een ondergrondse tank die is ontworpen om afvalwater te behandelen en te zuiveren voordat het in de bodem wordt afgevoerd.

Hoe werkt een septic tank?

In een septic tank stroomt het afvalwater vanuit het huis de tank binnen. In de tank worden bacteriën en enzymen gebruikt om het afvalwater af te breken en te behandelen. De vaste deeltjes zinken naar de bodem en vormen een laag slib, terwijl het vloeibare gedeelte (effluent) bovenaan blijft. Dit effluent wordt vervolgens naar een afvoerveld geleid, waar het door de bodem wordt gefilterd en gezuiverd voordat het terugkeert naar het grondwater.

Beerput

Wat is het verschil?

Het belangrijkste verschil tussen een beerput en een septic tank ligt in de behandeling en verwerking van het afvalwater. Een beerput fungeert als een tijdelijke opslagtank zonder verdere behandeling, terwijl een septic tank het afvalwater actief behandelt en zuivert voordat het wordt afgevoerd. Hierdoor is een septic tank een efficiëntere en milieuvriendelijkere optie.

Voordelen van een septic tank

  • Efficiënte afvalwaterbehandeling: Een septic tank behandelt en zuivert het afvalwater, waardoor het milieuvriendelijker is dan een beerput.
  • Verminderde geur en onderhoud: Een septic tank is beter afgedicht dan een beerput, waardoor de geurhinder wordt verminderd. Bovendien is het onderhoud van een septic tank meestal eenvoudiger en minder frequent.
  • Geschikt voor grotere huishoudens: Een septic tank kan een groter volume afvalwater verwerken en is daarom geschikt voor huishoudens met meer bewoners.